Polyuretánová pena - Intellipack

Pena IntelliPack umožňuje všetkým výrobným závodom, distribučným strediskám baliť jednoduchšie a najmä inteligentnejšie. Systém IntelliPack funguje tak, že po niekoľkých sekundách sa tekutý roztok zmení na penový polyuretán, ktorý tvaruje a obaluje daný výrobok v kartóne a zabezpečí  jeho dokonalú ochranu a fixáciu nielen počas prepravy, ale aj pri samotnej manipulácii s výrobkom.

Systém IntelliPack ponúka cenovo najdostupnejšiu  a časovo najefektívnejšiu penovú baliacu technológiu na trhu.  IntelliPack zabezpečuje najvyšší stupeň baliacej ochrany pre najrôznejšie výrobky, a to pri maximálnej rýchlosti.

Ako IntelliPack funguje?

Penový polyuretán sa tvaruje v reálnom čase naliatím kombinácie dvoch tekutých pien.  Zmes v priebehu niekoľkých sekúnd expanduje okolo chráneného výrobku a vytvára ochranný obal.

Výhody, ktoré prináša IntelliPack:

  • Jednoduchá manipulácia
  • Maximálna úspora skladových priestorov a nákladov
  • Uspokojuje špecifické potreby a požiadavky zákazníka
  • Žiadna vstupná kapitálová investícia
  • Inštaláciu, školenie a servis poskytujeme zdarma
  • Expertné poradenstvá pri zmenách vašich potrieb v súvislosti s balením
  • Automatické mechanické a softwarové aktualizácie zaručujú to, že naši zákazníci vždy majú najnovšiu a najmodernejšiu technológiu

IntelliPack SmartSHOT

Tekutá pena sa nanáša na špeciálnu fóliu, ktorá je uložená vo forme a tak sa v priebehu niekoľkých sekúnd dokonalé prispôsobí požadovanému tvaru produktu. Táto polyuretánová pena obalí produkt a zabezpečí jeho 100% ochranu a fixáciu. Zákazník sa môže spolahnúť, že s použitím Intellipack SmartSHOT bude produkt optimálne chránený v priebehu celého procesu prepravy a manipulácie. IntelliPack SmartSHOT nezaberá takmer žiadne skladové priestory, čo je v súčasnosti obrovská výhoda. S inštaláciou a servisom prístroja nemá náš zákazník žiaden problém, pretože o inštaláciu a priebežný servis sa postará servisní technik IntelliPack.

Intellipack - EN Intellipack - EN
Katalóg na stiahnutie
Intellipack - CZ Intellipack - CZ
Katalóg na stiahnutie

IntelliPack Smart Bagger

IntelliPack Smart Bagger je určený pre väčší komfort obsluhy. K dispozícii je niekoľko možností, ktoré si zákazník dokáže regulovať presne podľa svojich požiadaviek a potrieb. Systém IntelliPack automaticky dávkuje presné množstvo peny a fólie. Zákazník si vie sám nastaviť veľkosť vrecúšok a množstvo polyuretánovej peny .  Zákazník sa môže spolahnúť, že s použitím Intellipack Smart Bagger bude produkt optimálne chránený v priebehu celého procesu prepravy a manipulácie.  O inštaláciu prístroja sa postará servisní technik IntelliPack.

IntelliPack Smart Bagger dokážete zvýšiť efektivitu a  ušetriť náklady na suroviny. Systém IntelliPack sleduje každý deň množstvo spotrebovaného materiálu, a tiež umožňuje zistiť, či nepoužívate viac chemikálie alebo fólie, ako je nutné.

Obrovskou výhodou systému IntelliPack Smart Bagger je fakt, že táto ekonomická polyuretánová pena nezaberá takmer žiadne skladové priestory. Dva 200 litrové sudy chemikálie sa rovnajú plne naloženému kamiónu.