Palety

dodávané naším zákazníkom sú lisované z triedených pozostatkov dreva (napr. staré drevené palety, triesky atď.) Staré drevenné pozostatky sa pri spracovaní melú, sušia a následne zmiešavajú s lepidlom, čím dosiahneme pevnú hmotu, ktorá sa pod vysokým tlakom a teplote lisuje prostredníctvom foriem do požadovaného tvaru. Vďaka tejto technológií výroby dokážeme šetriť náklady na obstaranie palety a tak isto aj šetrenie skladových priestorov.

Použitie:

Zákazník si môže vybrať z viacerých rozmerov a variantov, ktoré sú vyrabané ako štandardné prevedenia. Najvhodnejšie formy využitia sú pri nákladnej doprave a zámorskej doprave. Širokospektrálne využitie je vhodné pre nadnárodné spoločnosti, ktoré exportuju svoje tovary po celom svete.

Do portfólia výrobkov sme zaradili aj jednorázové polovičné palety, ktoré mnohokrát postačujú na balenie výrobkov, pričom zaberajú menej miesta pri transporte, šetria sa finančné prostriedky na dopravu a znížujú sa výpary CO2. 
Konštrukčné prevedenie paliet je vhodné aj pre ISO kontajnéry.

Významnú úlohu zohrávajú aj pri celosvetovom exporte, keďže ide o recyklované výrobky, ktoré spadajú pod označenie ,,procees wood“ - spracovaného dreva ISPM 15 a palety netreba ich ďalej upravovať či ošetrovať.

Výhody:

  • šetrenie skladových priestorov
  • cenovo výhodnejšie
  • nosnosť, vysoká stabilita
  • recyklovateľnosť, životné prostredie
  • biologický rozložiteľné ako rastlinný substrát podporujúci rast
  • vhodné pre celosvetový export
  • ISPM 15 a iné certifikáty potrebné pre dokladovanie exportu v rámci celého sveta
  • Just in time dodávky v rámci celého sveta

Špecifikácia paliet

rozmerynosnosť statickánosnosť dynamickáváha paletyvyťaženie ložnej plochyvýška balenia
400x600250 kg750 kg3 kg220 ks/EURO bal.2,1 m
400x800500 kg1500 kg3,5 kg180 ks/EURO bal.1,95 m
600x800do 500 kg1500 kg4,5 kg120 ks/EURO bal.2,2 m
800x1200do 1250 kg3750 kg13,2 kg50 ks/EURO bal.2 m
1000x1200do 900 kg2700 kg14,5 kg50 ks/EURO bal.2,25 m
760x11401250 kg3750 kg11,5 kg60 ks/EURO bal.2,35 m
1140x11401250 kg3750 kg18 kg50 ks/EURO bal.2,3 m

* Palety je možné dodávať vo viacerých alternatívach na pevnostné vlastnosti.